اندر باب کليپ جديد آرش و ارزشهاي جامعه

پري جان ! به نظرم اين اصلا عادلانه نيست.


کسي که در اوج شهرت باشد با انتشار اينترنتي يک فيلم آميزش جنسي خصوصي با خاک يکسان شود و از آن طرف ، يکي ديگر که رسما در فيلمهاي پورنوي امريکايي ايفاي نقش کرده مشهور شود و بر صفحه تلوزيونهاي ما ظاهر شود.


نفر اول به انحاي مختلف انتساب فيلم مزبور را به خودش تکذيب کرده


ولي نفر دوم برعکس به نوع رفتارش رسما مهر تائيد ميگذارد.شراره ديانتي ( آيلار لي) ، اينروزها به همراه آرش در کليپي که بجز رنگ آميزي و گرافيک در بقيه موارد خصوصا شعر فاجعه است ، به مهماني خانه هاي ما ميايد:

امشب شب باحالاست
کف بزنين اي والله
دستا بالا اندشه
کف بزنين اي والله
دستا بالا دستا بالا گوگوليم
تو حال و حوليم همه شنگوليم
الي اخر. . .


اما شايد نيمه پر ليوان اين باشد که براي ما مردمي که رفتارهاي جنسي -خصوصا براي جنس مونث- برايمان تابوست ، حضور آيلار به همراه آرش ، تربيت اين مفهوم است که به قول مرحوم فروهر در فيلم سوته دلان به ما چه که " زير لحاف کرباسي چه ميدونه کسي چه ميکونه کسي!" هر چند رفتار خانوم ديانتي همچين زير لحاف هم نبوده باشد.

و جان آخر کلام اينکه آيا در ديار فرنگ واقعا قحط النسا بوده که از اين جنده خانم - به معناي واقعي کلمه - استفاده شده يا اينکه هدف همان ايجاد تغيير در ذهنيت من و شما بوده که : يارو جنده است که باشد به من و شما چه مربوط است؟


براي ديدن کليپ اينجا را فشار دهيد.


0 نظرات:

ارسال یک نظر