ایران دخت

در نبودن "زنان" شهلا شرکت و در جای خالی چهارچوب قرمز رنگ اشپیگل و تایم گونه " شهروند" ، ناخوداگاه " ایران دخت " ترا جذب خود میکند با نامش و چهار چوب قرمزش.

و به شناسنامه مجله که نگاه میکنی و نام محمد قوچانی را میبینی و مریم باقی را میفهمی که راه به بیراه نبرده ای. مجله ای که بسیار شبیه است به شهروند و ته سایه ای دارد از زنان.

خدا اخر و عاقبتش را به خیر کند ان شاالله.

بانکوک

بانکوک شلوغ است و پلوغ است و پر ترافیک. انگاری تهران خودمان در اطراف توپخانه و شوش منتها با اتومبیلهای رنگارنگ و رانندگی آدمیزادتر. بجز اتوبوسهایشان که اگر میخواهید سوارشان بشوید باید در حال حرکت بالا بپرید و در حال حرکت به بیرون بجهید !!!

اگر کرم خرید کردن ندارید و از دیدن معابد خوشتان نمی آید کلا بی خیال بانکوک شوید.