ایران دخت

در نبودن "زنان" شهلا شرکت و در جای خالی چهارچوب قرمز رنگ اشپیگل و تایم گونه " شهروند" ، ناخوداگاه " ایران دخت " ترا جذب خود میکند با نامش و چهار چوب قرمزش.

و به شناسنامه مجله که نگاه میکنی و نام محمد قوچانی را میبینی و مریم باقی را میفهمی که راه به بیراه نبرده ای. مجله ای که بسیار شبیه است به شهروند و ته سایه ای دارد از زنان.

خدا اخر و عاقبتش را به خیر کند ان شاالله.

0 نظرات:

ارسال یک نظر